Dnes je: 27.06.2022 | 07:04
Fotogaléria
2020 letecké fotky
f9977b126cf98eba494aadbea242ca5f/d07ca5f96d9e2f3724c9ba089a3b4647.jpg
2015 deň matiek
8add60ac3c2d40199592fdd934b89751/90f0c82a93f7962db7b35cb90df81a1f.jpg
2015 8. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
2c1c31f8ae3e8b5e7b6cc478894274ed/57d5410c4fee51bb26d483248ac0a72e.jpg
2014 Silvester
83424beb4fe4e5b99ed54f7d41118203/9e00b860f2e10a47dda330996e4fbf5f.jpg
2014 Futbalový turnaj
a2883040b986178d511295dd68225e93/ee18b2fa760556f7def5d9a0ae0b92ca.jpg
2014 Deň detí
17e3cc4b3d8c743f7ab24e2b3f6f325a/79c05b16c059afd2128fc72247fa74ee.jpg
2013 Stavanie mája
89b79e4248839513a8c4e813b1776eea/1f4bbddf3d30c345cef5f516df7363d7.jpg
2013 6. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
28d6544b3f08b42150c7898fe5d10902/d4c9225b779c438a8562c0e9860d85d2.jpg
2012 Silvester
be3fe66af941a2b4e1b1aa6ccf3e7de3/72b58b9e67a1a61ae0fe6e06ff833143.jpg
2012 5. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
1f50bfcda58b0710c6c5cc619dac6d2c/9008d011b347f7b0228a3708096bc513.jpg
2011 Výlet do Maďarska
05fae9f14c30d958dc98a51410906747/a784b6406d5d5dc18f9ed3532603ae0b.jpg
2011 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľst
21a319ce3d47a3b42e04971baf092612/514429f436f0fed01a00bc9f4f0039a1.jpg
2011 Silvester
f91b3d96445a3a7d61f2d170e16d3a77/9bfdb0658ec12c60608a4b38d38a1327.jpg
2011 Drevené kostolíky
2be99718373197a81151265469d71b0f/6f32b692392dc8c3b2b2feb0571f11f9.jpg
2011 666. výročie prvej písomnej zmienky obce
68f61af27e0d7f8f505894db3e2a9bdc/7919fb3d0245bb3fccd914c9b711c5a1.jpg
2011 4. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
af72dbf5a9b71e52574597e34c48ba75/48be8f2258892f8814de33bf5c37569c.jpg
2010 Stavanie mája
cdd67a6bc52a6c0c0167c09887045b49/cec6d9beafd0774d7e45a704fd32f16c.jpg
2010 Silvester
f0f1a5cc81a2dab006cb97c8c7b5d822/f72946598e9af5b83d483395da6f1e58.jpg
2010 Púť do Litmanovej
06e482977226cdc2c02268ff93a6406a/c7345b9daf410fdf0ca8d58a8a0f4e2c.jpg
2010 Prípravy osláv
0b30f91b6f057ca0dd0b672136ff2ac9/79aa4123476de035f9531ed8fb8aa5e4.jpg
2010 Medzinárodný deň žien
33cd3d44bd8ec3addec58a8a683762ab/ede7a4250265677252ab8655bc22c163.jpg
2010 Deň matiek
9e1e7046585ac22763eeed6fd95f1370/a80b56318948f63f175026b98b7b9723.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - pr
7987c8f3be518d988901a4a7131fcb94/3952a6fe7a84fe6ded4fd3c8779dac3d.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - dr
0a3779bffc0b283aa95b0e170a081bdf/bbe19378ffe6005e25be2fc329ef69b3.jpg
2009 Silvester
6c9de4df80baad92ef09ccd26d262491/253e41635e92e97e308ebc8615dbad0a.jpg
2009 Rekonštrukcia gr.kat chrámu
822c76c3e581c2afe5e13c0cfc88bf0e/173529bb76988de229a1094887cf0cb8.jpg
2009 Posilňovňa
6be90ecab6b6af29aca7904546bfb6dd/97edd5071553e389aeabdebb144183a0.jpg
2009 Gr.kat chrám po rekonštrukcii
52b0338d9fa2c227266f2c61c5478b0c/a62e29b1d3176928ec8874399e7c1307.jpg
2008 Záplavy
3c8d8f77afff433c2e742235ea9314ff/037e7b57cc13e3fe09cc568e8375ca0c.jpg
2008 Výmena okien na gr.kat chráme
56727261b4c9e5e7a872534e0190dffb/aec70f3f194fcaada30c07485fcfaaee.jpg
2008 Mikuláš v materskej škole
9bba59bac770c1d1f70ff081bf7e0c37/adee6d7c005c869ca393c089d3a064b9.jpg
2008 Letný výlet do Maďarska
6df7bd1dadfabbd504f2832062b4027c/27bbdfd5b303a6041e22789017946cf7.jpg
2007 Silvester
ea6e9055e81ac679fa97cd9101f469d0/6ab33642660e45bdd479024841d3de64.jpg
2007 Návšteva Róberta Fica
04bd103385b628eb8d0eef57dec14299/aed5f1b23d7205c7dd4b7527e1f05bb3.jpg
2007 Futbalový turnaj
aaec2cc37f64171163067919028a1f42/871577896bea444fda55111cbfa54118.jpg
2007 - 662. výročie prvej písomnej zmienky obce
ec3d630afbb2df51557f124da72ca923/dccf4fc16f7b767af9a5d9d55ca5c6f6.jpg