Dnes je: 29.09.2022 | 09:33
Fotogaléria
2020 letecké fotky
f9977b126cf98eba494aadbea242ca5f/57308c6a945e7c086251991683b5b9e4.jpg
2015 deň matiek
8add60ac3c2d40199592fdd934b89751/28724c1a570a21781435e9911c69cdd6.jpg
2015 8. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
2c1c31f8ae3e8b5e7b6cc478894274ed/9f89cebd59df1affb680ae2f9dcb9330.jpg
2014 Silvester
83424beb4fe4e5b99ed54f7d41118203/188e8562bc8d7fa27635f7deafbc47a9.jpg
2014 Futbalový turnaj
a2883040b986178d511295dd68225e93/f1022facd284286b213137fcde6878d7.jpg
2014 Deň detí
17e3cc4b3d8c743f7ab24e2b3f6f325a/7362d7df473d30410571b974d56a2f53.jpg
2013 Stavanie mája
89b79e4248839513a8c4e813b1776eea/8bb30a0ad3efeda0ad1d881344e590f4.jpg
2013 6. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
28d6544b3f08b42150c7898fe5d10902/8c0243a3ae8eb1385ec85c112231814c.jpg
2012 Silvester
be3fe66af941a2b4e1b1aa6ccf3e7de3/cf6cf1f46dd2e9b8565741ed9df19df8.jpg
2012 5. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
1f50bfcda58b0710c6c5cc619dac6d2c/d547c2e3288ccda214d0e60010f2de5a.jpg
2011 Výlet do Maďarska
05fae9f14c30d958dc98a51410906747/a959b0355cce429b2cc53b116315736a.jpg
2011 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľst
21a319ce3d47a3b42e04971baf092612/3ee2572b769ba41b6e277909ebebe634.jpg
2011 Silvester
f91b3d96445a3a7d61f2d170e16d3a77/43a39458c8b8bd9d73c49fd438d6339a.jpg
2011 Drevené kostolíky
2be99718373197a81151265469d71b0f/a3decf5497217ce23922c3ca776130ca.jpg
2011 666. výročie prvej písomnej zmienky obce
68f61af27e0d7f8f505894db3e2a9bdc/fdc99e974672d3c023872074309d5c27.jpg
2011 4. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
af72dbf5a9b71e52574597e34c48ba75/5c4be6d65391e3ad75caa28e3a355f17.jpg
2010 Stavanie mája
cdd67a6bc52a6c0c0167c09887045b49/5de55d13b0a079a53fa22d36ff7acae0.jpg
2010 Silvester
f0f1a5cc81a2dab006cb97c8c7b5d822/3ea2b9aec05c512199ed29e01c9437cd.jpg
2010 Púť do Litmanovej
06e482977226cdc2c02268ff93a6406a/89296390fc7dc74f3426d1baba0e6382.jpg
2010 Prípravy osláv
0b30f91b6f057ca0dd0b672136ff2ac9/c566dc2f4b50051e5efb85e336719a2d.jpg
2010 Medzinárodný deň žien
33cd3d44bd8ec3addec58a8a683762ab/301cec15e45c93e495ffbc133037ce3e.jpg
2010 Deň matiek
9e1e7046585ac22763eeed6fd95f1370/933b857a96f58c6bc4a9326e04c29dbf.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - pr
7987c8f3be518d988901a4a7131fcb94/88faf67e194ff60ad16c49f10644bd52.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - dr
0a3779bffc0b283aa95b0e170a081bdf/42ebff705372bfff9216695ae2618388.jpg
2009 Silvester
6c9de4df80baad92ef09ccd26d262491/0ea3a8794674a71a2dc66c062b3530f4.jpg
2009 Rekonštrukcia gr.kat chrámu
822c76c3e581c2afe5e13c0cfc88bf0e/e0ba38813d09a37512c3d4740fdbffdd.jpg
2009 Posilňovňa
6be90ecab6b6af29aca7904546bfb6dd/449e10ae51494e3c4ed2ec64cb6d294c.jpg
2009 Gr.kat chrám po rekonštrukcii
52b0338d9fa2c227266f2c61c5478b0c/d391e4c7f2abcc92b45eb0736592d19e.jpg
2008 Záplavy
3c8d8f77afff433c2e742235ea9314ff/237a30074835331ac9145d82a6d958cb.jpg
2008 Výmena okien na gr.kat chráme
56727261b4c9e5e7a872534e0190dffb/cd27bdb1e2c313a9d46d956029c0397c.jpg
2008 Mikuláš v materskej škole
9bba59bac770c1d1f70ff081bf7e0c37/b920b919f62b8f2790f9085e33d4fc44.jpg
2008 Letný výlet do Maďarska
6df7bd1dadfabbd504f2832062b4027c/c81d8560f219d5244d1258d4640c4e45.jpg
2007 Silvester
ea6e9055e81ac679fa97cd9101f469d0/8edf8da9148b22ff6c2c135ffaee31e9.jpg
2007 Návšteva Róberta Fica
04bd103385b628eb8d0eef57dec14299/b482875f6993edf9e8c243632567d126.jpg
2007 Futbalový turnaj
aaec2cc37f64171163067919028a1f42/871577896bea444fda55111cbfa54118.jpg
2007 - 662. výročie prvej písomnej zmienky obce
ec3d630afbb2df51557f124da72ca923/a277cb455fedd44c37186b83ddadab15.jpg