Dnes je: 22.06.2021 | 19:11
274895c6b49476f6d3ae3696ba7ae982.png

COVID automat

 

COVID automat

platný od 31.05.2021

 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Novú mapu podľa aktuálnej rizikovosti vzhľadom na šírenie ochorenia covid-19 v stredu schválila vláda, platná bude od pondelka 31. mája. V treťom stupni varovania, čiže v bordovej farbe, už nebude žiaden okres na Slovensku.

Drvivá väčšina okresov z východného Slovenska sa zafarbila do oranžova. Celkovo je ich 15. Patria medzi ne okresy Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice, Košice–okolie, Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Spišská Nová Ves, Svidník, Vranov nad Topľou.

Ešte lepšie na tom sú okresy Levoča, Stropkov a Trebišov, ktoré postúpili do žltého odtieňa.

Na východnom Slovensku máme stále tri ružové okresy a to Bardejov, Sobrance a Starú Ľubovňu.

Aktuálny prehľad opatrení zverejnilo ministerstvo zdravotníctva na svojom webe.Wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly, akvaparky)

Červené okresy: zatvorené, okrem kúpeľov na základe návrhu lekára.

Ružové okresy: jedna osoba na 15 m2 , najviac však 10 zákazníkov.

Oranžové okresy: maximálne 30% kapacity sektora alebo maximálny počet zákazníkov 500.

Žlté okresy: maximálne 50% kapacity sektora alebo maximálny počet zákazníkov 500.

Podmienka pre interiérové služby akvaparkov:
- očkovanie (14 dní po 2. dávke mRNA, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke, ak osoba prekonala za posledných 180 dní covid-19) alebo testovanie (najviac 72-hodinový PCR/LAMP test alebo najviac 24-hodinový AG test)


Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké prevádzky

Červené okresy: iba sediace publikum - max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri, konzumácia iba v exteriéri.

Ružové okresy: iba sediace publikum - max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, konzumácia iba v exteriéri.

Oranžové okresy: pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri. Konzumácia aj v interiéri - max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole.

Žlté okresy: pre sedenie v interiéri max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max. 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri. Konzumácia aj v interiéri - max. 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti.


Umelé kúpaliská

Červené a ružové okresy: max. 10 zákazníkov.

Oranžové okresy: max. 30% kapacity.

Žlté okresy: 50% kapacity.


Kabínkové lanovky

Červené a ružové okresy:
- kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
- s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25% kapacity alebo členmi jednej domácnosti.

Oranžové okresy:
- s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
- s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50% kapacity alebo členmi jednej domácnosti.

Žlté okresy: bez kapacitných obmedzení.


Ubytovanie v hoteloch či penziónoch

Červené a ružové okresy: kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

Oranžové a žlté okresy: kapacita izieb nie je obmedzená.


Reštaurácie a kaviarne

Červené a ružové okresy:
- pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
- povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi),
- konzumácia jedla a nápojov len posediačky,
- povinnosť mať nasadené rúško/respirátor, ak zákazníci práve nekonzumujú.

Oranžové okresy:
- povolené interiérové sedenie a konzumácia,
- obsadenie jedného stolu najviac 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti,
- odstup 2 metre medzi stolmi,
- povinnosť mať nasadené rúško/respirátor, ak zákazníci práve nekonzumujú.

Žlté okresy:
- povolené interiérové sedenie a konzumácia,
- obsadenie jedného stolu najviac 6 osobami alebo osobami z jednej domácnosti,
- odstup 2 metre medzi stolmi,
- povinnosť mať nasadené rúško/respirátor, ak zákazníci práve nekonzumujú.


Fitness centrá

Červené okresy: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2.

Ružové okresy: 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2.

Oranžové okresy: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.

Žlté okresy: 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.


Galérie, múzeá, výstavy

Červené okresy: len individuálne prehliadky.

Ružové okresy: hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb.

Oranžové okresy: hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb.

Žlté okresy: hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb.


Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké hromadné podujatia

Červené okresy:
- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
- maximálna kapacita 50% zákazníkov a maximálne 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností,
- zakázané státie obecenstva,
- neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení.

Ružové okresy:
- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
- maximálna kapacita 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností,
- zakázané státie obecenstva,
- neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení.
- konzumácia v kinosálach je povolená - respirátor si možno zložiť iba na čas nevyhnutný na konzumáciu pokrmov či nápojov.

Oranžové okresy:
- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
- maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,
- státie zákazníkov- maximálna kapacita do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
- konzumácia v kinosálach je povolená - rúško/respirátor si možno zložiť iba na čas nevyhnutný na konzumáciu pokrmov či nápojov.
- konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch - max. 4 osoby pri stole, rozostupy medzi stolmi 2 metre.

Žlté okresy:
- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
- maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov,
- v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,
- státie zákazníkov, maximálna kapacita do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
- konzumácia v kinosálach je povolená - rúško/respirátor si možno zložiť iba na čas nevyhnutný na konzumáciu pokrmov či nápojov.
- konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch - max. 6 osôb pri stole, rozostupy 2 m.

Svadobné hostiny, kary, oslavy a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania

Červené okresy: zakázané.

Ružové okresy: interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb - nemôžu sa však uskutočniť v interiéri reštaurácií, keďže tie sú v ružových okresoch zatvorené.

Oranžové okresy: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.

Žlté okresy: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.


Podmienka: Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní covid-19).

Rúška a respirátory

V prvom a v druhom stupni ostražitosti (žlté a oranžové okresy) je v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku.

V ostatných okresoch je v interiéri povinný respirátor.

Vo všetkých okresoch platí, že respirátor môžu v interiéri nahradiť rúškom:


- žiaci v škole alebo v školskom zariadení, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

- osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,

- zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,

- zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,

- zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

V interiéri všetkých okresov nemusia mať rúško ani respirátor:

- deti do 6 rokov veku,
- deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- nevesta a ženích pri sobáši,
- výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
- tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
- zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
- všetci na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
- všetci čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Exteriérové priestory:

Ak ste v exteriéri okresov v I., II. alebo III. stupni varovania (bordová, červená, ružová farba), musia byť nos a ústa prekryté rúškom/respirátorom.

Rúško v týchto okresoch nemusia mať:

- osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
- deti do 6 rokov veku,
- deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- nevesta a ženích pri sobáši,
- výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
- tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

V okresoch v I. a II. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) bude povinné nosiť rúško, šál alebo šatku v exteriéri už len na hromadných podujatiach.

Na hromadných podujatiach v týchto okresoch nemusia mať rúško:

- deti do 6 rokov veku,
- deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- osoby pri výkone športu,
- výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní a nevesta a ženích pri sobáši


Podmienky pre pendlerov sa zmierňujú

Povinný negatívny test (RT-PCR, antigénový test) nie starší ako sedem dní bude možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní ochorenia covid-19.

Nové podmienky platia pre tie osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní, prípadne ak boli očkované prvou dávkou vektorovej vakcíny a od očkovania uplynulo viac ako 28 dní. Rovnako sa vzťahujú aj na tých, ktorí budú po prvej dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia, alebo tých, ktorí ochorenie covid-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami.

Negatívny test môžu dokladom o zaočkovaní a prekonaní ochorenia covid-19 nahradiť aj občania SR, ktorí vstupujú na naše územie a majú prechodný alebo trvalý pobyt v susedných štátoch do 100 kilometrov.

Naďalej platia výnimky z domácej karantény a povinnosti mať negatívny test (bez ohľadu na zelený, červený a čierny systém), napríklad pre posádky nákladnej dopravy, vlakov, lietadiel, zdravotnej služby vykonávajúcej transport či pohrebných služieb.

Taktiež sú naďalej v platnosti výnimky z domácej karantény pre študentov, ľudí starajúcich sa o blízke osoby či hráčov športových tímov.

Po novom s podmienkou antigénového testu môžu na územie SR bez karantény vstúpiť aj študenti slovenských škôl z Ukrajiny (sedemdňový antigénový test) a blízke osoby snúbencov (dvojdňový antigénový test).

Súčasne sa sprecizovalo, že vstup na územie SR s antigénovým testom platí len pre umelcov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v susedných krajinách s výnimkou Ukrajiny.

Cestovateľský semafór platný od 31.05.2021

Cestovateľský semafór platný od 31.05.2021