Používame cookie

Súbory cookie nám pomáhajú efektívnejšie využívať internet. Prezeraním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac

OK

Ako používame súbory cookie

Ako cookie (v preklade koláčikoplátkasušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží do počítača uživateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera následne prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do ich užívateľskej predvoľby a pod. 
 
Zdroj: wikpedia

 

Kategória: Zmluvy
Nastavenie usporiadania:
Východzie | Názov | Author | Dátum | Prezretia
 
Dostupné súbory:
ČísloPopisDátumDodávateľAdresaIČOSúbor
004

Úverová zmluva Dexia

16.11.2011 21:53:00Dexia banka Slovensko a. s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951pdf.png

Dodarok 1/2012 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 5.5.2003 na vývoz nebezpečného odpadu

25.01.2012 09:15:00Sura s.r.o.SNP 77, 04442 Rozhanovce36211451pdf.png

Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky

06.02.2012 09:19:00Lekos s.r.o.Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce36172332pdf.png

Zmluva o dielo. Odvodňovací rigol v obci Bunkovce - vyčistenie a spevnenie dna

23.02.2012 09:41:00Zepo, spol. s.r.o.Priemyselná 16, 071 01 Michalovce36202053pdf.png

Zmluva o dielo

20.03.2012 09:22:00Slovenský vodohosp. podnik , štátny podnik Odštepný závod KošiceĎumbierska 14, 041 59 Košice3602204704pdf.png

Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere

31.10.2012 09:45:00Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951pdf.png

Dodatok k zmluve Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere zo dňa 5.5.2008

31.10.2012 10:23:00Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951pdf.png

Dodatok k zmluve o poskytovaní právnej pomoci

30.01.2013 10:28:00JUDr. Marián PállBauerova 14, 040 23 Košice45009228pdf.png

Zmluva o dielo - Opatrenia na ochranu pred povodňami

25.02.2013 10:26:00Slovenský vodohosp. podnik , štátny podnik Odštepný závod KošiceĎumbierska 14, 041 59 Košice3602204704pdf.png

Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových  a zvukovo-obrazových záznamov

31.05.2013 11:33:00SlovgramJakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava17310598pdf.png