Používame cookie

Súbory cookie nám pomáhajú efektívnejšie využívať internet. Prezeraním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac

OK

Ako používame súbory cookie

Ako cookie (v preklade koláčikoplátkasušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží do počítača uživateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera následne prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do ich užívateľskej predvoľby a pod. 
 
Zdroj: wikpedia

 

Faktúry

Evid. č. Dátum doručenia Dodávateľ Popis Cena v eurách
5/1 2015-01-05 Fúra, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Nebezpečný odpad 16,80
6/1 2015-01-07 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Spotreba vody 37,73
7/1 2015-01-08 Ľubica Lešová LDL, 072 44 Bunkovce 34 Potraviny MŠ 115,29
8/1 2015-01-08 Ľubica Lešova LDL, 072 44 Bunkovce 34 Potraviny 195,15
9/1 2015-01-08 OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Michalovce Členský príspevok 24,-
10/1 2015-01-16 VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - fin. vysporiadanie - 685,83
11/1 2015-01-20 A.I.T., s.r.o., Scherfelová 38, 058 01 Poprad Prevádzkovanie verejného osvetlenia 233,33
12/1 2015-01-20 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Webhosting, bunkovce.sk 49,10
13/1 2015-01-21 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mobilné služby 101,41
14/1 2015-01-21 Slovak Telekom, a.s., Mobilný internet 25,99
15/1 2015-01-22 Technické služby, Gorkého 55, 073 01 Sobrance Práce - plošina 77,28
16/1 2015-01-22 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice Zemný plyn - fin. vysporiadanie - 635,39
17/1 2015-01-22 Fúra, s.r.o. Spracovanie hlasení 14,40
18/1 2015-01-27 Tellus - Peter Lukáč, 072 01 Pozdišovce 273 Tonery 60,-
19/1 2015-01-29 Datatrade, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce Almanach obce 28,60
20/1 2015-01-29 Kooperatíva - poisťovňa, a.s., Rajská 15/A, 815 20 Bratislava Poistenie - auto 77,25
21/1 2015-01-29 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin Štiepkovač 146,-
1/2 2015-02-03 LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov Vlajky 59,10
2/2 2015-02-04 Fúra, s.r.o. Zmesový komunálny odpad 227,83
3/2 2015-02-04 Fúra, s.r.o. Nebezpečný odpad 16,80