Používame cookie

Súbory cookie nám pomáhajú efektívnejšie využívať internet. Prezeraním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac

OK

Ako používame súbory cookie

Ako cookie (v preklade koláčikoplátkasušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží do počítača uživateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera následne prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do ich užívateľskej predvoľby a pod. 
 
Zdroj: wikpedia

 

Faktúry

Evid. č. Dátum doručenia Dodávateľ Popis Cena v eurách
2011-08-22 Ing. Štefan Čižmár, AGROPRO, Kaluža 119, IČO: 33885834 Faktura na základe Zmluvy o dielo č. 1/06/2011 zo dňa 1.6.2011 za vypracovanie projektovej dokumentácie - projekt stavby pre stavebné konanie "Kanalizácia Bunkovce". 4000
2011-11-30 C&S Group s.r.o., Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce, IČO: 44101619 Faktúra za stavebné práce - Regenerácia a estetizácia obce Bunkovce na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.5.2011. 184198,56
2011-12-10 Ing. Juraj Ciberé , Tichá 6023/1A, 071 01 Michalovce, IČO: 32675968 Faktúra za služby stavebného dozoru v zmysle zmluvy č. 03/2010mz na stavbe "Realizácia a estetizácia obce Bunkovce". 1300
2012-01-27 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 VSE. Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011. 181,06
2012-04-18 Bemont s.r.o., Čečehov 119, 072 11, Čečehov, IČO: 44835647 Elektromontážne práce. 2130,24
2012-06-18 Zepo, spol. s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce, IČO: 36202053 Faktúra za prácu na stavbe: Odvodňovací rigol v obci Bunkovce - vyčistenie a sprevnenie dna. Zmluva o dielo zo dňa 23.2.2012. 17162,25
2013-01-29 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 1.1.2012 - 31.12.2012
2013-02-08 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Elektrina, dodávka a distribúcia. Obdobie 1.1.2013 - 28.2.2013. 1149
2013-02-08 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Elektrina, dodávka a distribúcia. Obdobie 1.1.2013 - 28.2.2013. 1149
2013-02-11 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 4429180 Faktúra za zemný plyn od 19.1.2012 - 18.1.2013.
2013-05-09 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Elektrina - dodávka a distribúcia. Obdobie 1.2.2013 - 31.5.2013. 1149
2013-08-07 Streňo-geodetické práce spol. s.r.o., Vyšná Rybnica 45, IČO: 45353221 Faktúra GP na určenie vlastníckeho práva k pozemku k.ú Bunkovce. 1800
2013-11-22 Jozef Čižmár, Tyršova 304/49, 073 01 Sobrance, IČO: 34832742 Faktúra za prevedené kúrenárske práce, plynofikácia kultúrneho domu. 7193,90
2014-01-27 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
2014-01-31 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 4429180 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.1.2013 - 31.12.2013.
2/8 2015 08 05 Arriva Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce Preprava osôb 230,-
2015-01-02 SOPT - GL Aktualizácia programu ŠJ 39,24
2/1 2015-01-02 JUDr. Páll Právne služby 50,-
3/1 2015-01-05 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 52 Bratislava Hlasové služby 20,62
4/1 2015-01-05 Fúra, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Zmesový komunálny odpad 338,91