Používame cookie

Súbory cookie nám pomáhajú efektívnejšie využívať internet. Prezeraním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac

OK

Ako používame súbory cookie

Ako cookie (v preklade koláčikoplátkasušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží do počítača uživateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera následne prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do ich užívateľskej predvoľby a pod. 
 
Zdroj: wikpedia

 

Poloha obce Bunkovce

Obec Bunkovce leží v severovýchodnej časti rozľahlej Východoslovenskej nížiny. Z jej dvanástich krajinných podcelkov je piatym Sobranecká rovina, do ktorej naša obec patrí. Leží v nadmorskej výške 104 – 110 metrov, pričom stred obce dosahuje 106 metrov nadmorskej výšky.

Čítať Ďalej

Fauna a flóra

Obec Bunkovce je pre svoje vhodné klimatické a pôdne podmienky priam predurčená na poľnohospodárske využitie. Východoslovenská rovina a v jej rámci aj Sobranecká rovina patrí v súčasnosti k poľnohospodársky najproduktívnejším oblastiam Slovenska.

Čítať Ďalej

História Bunkoviec

Tento kraj, hoci v minulosti pokrytý lesmi, bol obývaný už v praveku. V neďalekej Blatnej Polianke archeológovia zistili stopy po pobyte človeka v staršej dobe kamennej, asi pred 40 000 rokov. Pre poznanie najstarších dejín našej obce má základný význam poznatok, že v období včasného stredoveku (6. - 10. storočie nášho letopočtu) podvihorlatská oblasť tvorila jeden z koncentrovaných celkov súvislého slovanského osídlenia dnešného Zemplína. Je to doba, v ktorej sa na scéne Európy objavili naši priami predkovia - starí Slovania, aby tu už ostali natrvalo. Dôkazy o tomto súvislom slovanskom osídlení podvihorlatskej oblasti prinášajú jazykovedci - etymológovia, skúmajúci pôvod, príbuznosť a vzťahy slov, odborníci v toponomastike (náuke o vlastných miestnych menách) a na základe hmotných pamiatok archeológovia. Výsledky skúmaní vedených odborov sa vzájomne podporujú a dopĺňajú.

Čítať Ďalej