Používame cookie

Súbory cookie nám pomáhajú efektívnejšie využívať internet. Prezeraním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac

OK

Ako používame súbory cookie

Ako cookie (v preklade koláčikoplátkasušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží do počítača uživateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera následne prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do ich užívateľskej predvoľby a pod. 
 
Zdroj: wikpedia

 

Pravidlá knihy návštev

Obec Bunkovce, správcovia a programoví vývojári stránky Bunkovce.sk nezodpovedajú za obsah vyššie pridaných príspevkov. Je výlučnou zodpovednosťou každého prispievateľa dbať o dodržiavanie stanovených zákonných noriem. Každý príspevok predstavuje názor autora jemu vlastný. Dodržujte pravidlá slušného správania a neporušujte Ústavu Slovenskej republiky a zákony.

Je zakázané uverejňovať a pridávať akékoľvek texty alebo hyperlinkové odkazy, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, alebo zákonmi.

Bunkovce.sk požaduje prispievať do Knihy návštev tak, aby nedošlo k páchaniu trestných činov, okrem iných aj vymedzených v DVANÁSTEJ HLAVE Trestného zákona v platnom znení. Aby nedošlo k páchaniu trestných činov, okrem iných aj proti mieru a ľudskosti, trestných činov terorizmu a extrémizmu, k páchaniu trestných činov násilia proti skupine obyvateľov, hanobenia národa, rasy alebo vierovyznania, resp. podnecovania k národnostnej a rasovej nenávisti.

Nie je možné uverejňovať akékoľvek vulgarizmy, nadávky, osočovania a propagáciu politických strán a osobností najmä v prípadoch keď to zakazuje zákon.

Bunkovce.sk si vyhradzuje právo na vymazanie alebo pozmenenie Vašich príspevkov a na blokovanie prispievateľov z akéhokoľvek dôvodu.

Ak je podľa Vás príspevok nevhodný, môžete ho nahlásiť  zaslaním mailu na adresu  alebo  . Pre lepšie ozrejmenie Vašej námietky voči príspevku, napíšte do mailu  dátum a čas pridania príspevku, voči ktorému máte námietku. Taktiež konktrétny dôvod vašej námietky. Po zvážení, budú podľa okoloností vykonané potrebné opatrenia k odstráneniu prípadnej závady.